dans met ons mee!

Binnen het chorus is plaats voor meerdere dansers. Hierin maken we geen onderscheid in niveau, iedereen is welkom. De dansgroep repeteert elke woensdag van 19.30 tot 22.00 uur, behalve twee woensdagen rondom Kerst en Nieuwjaarsdag, de woensdag na de jaarlijkse theatershow en de maanden juli en augustus. Naast de wekelijkse dansrepetitie op woensdagavond wordt er ook van je verwacht dat je thuis oefent. Dat hoeft al met al niet zo heel veel tijd te kosten. Het gaat vooral om je geheugen op te frissen en vertrouwd te raken met ons programma. De dansers treden samen met het koor één keer per seizoen op tijdens een grote Theatershow. En natuurlijk hebben we ook nog kleinere optredens om onze zichtbaarheid te verhogen en onze talenten te delen met de lokale gemeenschap.
 

Come dance with us!

There is room for several dancers within the chorus. In this we do not make a distinction in level, everyone is welcome. The dance group rehearses every Wednesday from 7.30 pm to 10 pm, except for two Wednesdays around Christmas and New Year's Day, the Wednesday after the annual theater show and the months of July and August. In addition to the weekly dance rehearsal on Wednesday evenings, you will also be expected to practice at home. That doesn’t have to take a lot of time. It's all about refreshing your memory and getting familiar with our programme. The dancers perform together with the choir once a season during a large Theater Show. And of course we also have smaller gigs to increase our visibility and share our talent with the local community.

 

  Onze dansers / Our dancers

Onze dansers / Our dancers

Je eerste bezoek

We begrijpen dat je eerste bezoek erg spannend kan zijn. Dat is nergens voor nodig, we bijten niet en vinden het altijd leuk om nieuwe leden te begroeten en zorgen ervoor dat je je een deel voelt van onze dansgroep. Voor deze dansgroep hoef je geen auditie te doen.  Bij een eerste bezoek worden nieuwe leden gekoppeld aan een lid met ervaring die je wegwijs zal maken binnen de chorus en al je vragen zal beantwoorden. Iemand van het bestuur zal je helpen met de zakelijk kant van de inschrijving. Twijfel je nog of je het wel leuk gaat vinden of dansen in een chorus wat voor jou is? Of we leuke mannen zijn? (uiteraard!) Of de choreograaf jou kan inspireren? Neem gewoon contact met ons op en wellicht kunnen we je overtuigen!
 

  Repeteren, repeteren, repeteren / Rehearse, rehearse, rehearse

Repeteren, repeteren, repeteren / Rehearse, rehearse, rehearse

Your first visit

We understand that your first visit could be a little scary. Don't worry, we don't bite and always like to greet new members and ensure that you feel like a part of our dance group. You do not have to audition for the dance group. On a first visit, new members are linked to an experienced member who will show you around and answer any questions you might have. Someone from the board will help you with the business side of the registration. Are you still wondering whether you'd enjoy it, or if dancing in a chorus is something for you? Whether we are nice people? (of course we are!) Whether the choreographer will inspire you? Simply contact us with any questions you might have and maybe we can convince you to come along and see for yourself!

 

  Kerstshow 2017 /   Christmas show 2017

Kerstshow 2017 / Christmas show 2017

nieuwe mensen ontmoeten

Ben je net komen wonen in Amsterdam en wil je mensen leren kennen? Wil je je vriendenkring uitbreiden? Zoek je een leuke sociale hobby? Naast wekelijks repeteren worden er regelmatig andere activiteiten georganiseerd. Dat kan zijn met je eigen groep of bijvoorbeeld met mensen met dezelfde interesses. Denk bijvoorbeeld aan een etentje, een film pakken, een concert bezoeken of lekker stappen in het bruisende uitgaansleven van Amsterdam.
 

 

 Opnames voor McDonalds reclame /  Recordings for McDonalds commercial

Opnames voor McDonalds reclame / Recordings for McDonalds commercial

 Zondag repetitie / Sunday rehearsal

Zondag repetitie / Sunday rehearsal

 Dansers zingen, zangers dansen / Dancers singing, singers dance

Dansers zingen, zangers dansen / Dancers singing, singers dance

meeting new people

Have you just moved to Amsterdam and want to get to know people? Do you want to extend your circle of friends? Are you looking for a fun social hobby? In addition to weekly rehearsals, other activities are regularly organized. You can do that with your own group or with other people with the same interests. Think of a dinner, grab a movie, visit a concert or step into the vibrant nightlife of Amsterdam.