Optreden tijdens de Pride Walk 2017 / Performing during the Pride Walk 2017

Optreden tijdens de Pride Walk 2017 / Performing during the Pride Walk 2017

Mission statement

Het AMSGMC treedt op voor acceptatie van de homogemeenschap in al zijn verscheidenheid.

The AMSGMC performs for acceptance of the gay community in all its variety.

 

Missie / Mission

  • Wij zijn een amateur Gay Men's Chorus, we treden op voor zowel ons eigen plezier als dat van ons publiek

  • Wij accepteren iedereen die zich identificeert als homo-man

  • Wij willen zichtbaar zijn als trotse/zelfverzekerde gay leden van de maatschappij

  • Wij geloven dat samen optreden en onderwijs bruggen kan slaan, kan inspireren, begrip kan vergroten en verschillen kan verkleinen

  • Wij zijn een veilige plek voor iedereen die lid wil worden en wij zorgen voor elkaar

 

  • We are an amateur Gay Men’s Chorus, we perform for our own pleasure as well as that of our audience

  • We accept everybody who identifies himself as a gay man

  • We want to be visible as proud/confident gay members of society

  • We believe that performing together and education can build bridges, can inspire, can  increase understanding and reduce differences

  • We are a safe place for all who join and we look after each other