Mission statement

Het AMSGMC treedt op voor acceptatie van de homogemeenschap in al zijn verscheidenheid.

The AMSGMC performs for the acceptance of the gay community in all its diversity.

 Missie / Mission

 • Wij zijn een amateur gay men's chorus, we treden op voor zowel ons eigen plezier als dat van ons publiek.

 • Wij accepteren iedereen die zich identificeert als homo-man.

 • Wij geloven dat talent, enthousiasme en moed alle even belangrijke criteria zijn om met ons mee te doen

 • Wij willen zichtbaar zijn als trotse en zelfverzekerde gay leden van de maatschappij.

 • Wij geloven dat samen optreden en onderwijs bruggen kan helpen slaan, kan inspireren, begrip kan vergroten en verschillen kan verkleinen.

 • Wij zijn een veilige plek voor iedereen die lid wil worden en wij zorgen voor elkaar.

 • We are an amateur gay men’s chorus; we perform to entertain ourselves and our audience.

 • We accept everybody who identifies as a gay man.

 • We believe that talent, enthusiasm and courage are equally important criteria for joining our chorus.

 • We want to be visible as proud and confident gay members of society.

 • We believe that performing together and educating others can help build bridges, inspire, increase understanding and reduce differences.

 • We are a safe place for everyone who joins and we look after each other.

Visie / Vision

 • We willen  een consistente groep van 60 zangers en 15 dansers opgebouwd hebben in 2020.

 • We willen in 2020 een stevige schare fans hebben mensen die al onze optredens bezoeken en mensen die vaste donateurs worden.

 • We willen tenminste 1 theatervoorstelling geven en tussen de 4 en 8 kleine uitvoeringen per jaar in 2020.

 • We willen met schoolkinderen, leraren en ouders samenwerken om bewustzijn en acceptatie voor homo's te creëren, 4 keer per jaar in 2020.

 • We willen bekend zijn in de regio Amsterdam en in de homogemeenschap in heel Nederland in 2021- 2022.

 • We want to have a consistent group of 60 singers and 15 dancers by 2020.

 • We want to build a solid fanbase, i.e. people who visit all our performances and people who become regular donors, by 2020.

 • We want to give at least one theatre show and 4-8 small performances a year by 2020.

 • We want to work with schoolkids, teachers and parents to create awareness and acceptance for the gay community, four times a year by 2020.

 • We want to become well-known in the Amsterdam area, as well as in the gay community all over Holland by 2021-2022.

Kernwaarden / Core Values

 • Heb ambitie en plezier, reik zo ver als je kunt, zonder verlies van je eigen identiteit  en je gevoel voor humor.

 • Respecteer elkaar en neem mensen in de groep op.

 • Durf anders te zijn, durf jezelf te zijn.

 • Wees constructief als je kritisch bent.

 • Be ambitious and have fun; reach as far as you can, without losing your own identity and your sense of humour.

 • Respect each other and be inclusive.

 • Dare to be different, dare to be yourself.

 • Be constructive when critical.

Mission and Vision april 2018

Optreden tijdens de Pride Walk 2017 / Performing during the Pride Walk 2017

Optreden tijdens de Pride Walk 2017 / Performing during the Pride Walk 2017