Zing met ons mee!

Binnen het koor is plaats voor maar liefst 60 stemmen. Hierin maken we onderscheid tussen lage bassen, hoge bassen, lage tenoren en hoge tenoren. Het koor repeteert elke woensdag van 19.30 tot 22.00 uur, behalve twee woensdagen rondom Kerst en Nieuwjaarsdag, de woensdag na de jaarlijkse theatershow en de maanden juli en augustus. Naast de wekelijkse koorrepetitie op woensdagavond wordt er ook van je verwacht dat je thuis oefent. Dat hoeft al met al niet zo heel veel tijd te kosten, regelmatige, korte oefensessies om je geheugen fris te houden en je zelfvertrouwen te vergroten bij het onthouden van het programma. Het koor treedt samen met de dansers één keer per seizoen op tijdens een grote theatershow. Gedurende het jaar doen we ook kleinere optredens om onze zichtbaarheid te verhogen en onze talenten te delen met de lokale gemeenschap.
 

Come sing with us!

There is room for as many as 60 voices in the choir. Here we distinguish between low basses, high basses, low tenors and high tenors. The choir rehearses every Wednesday from 19.30 to 22.00, except for two Wednesdays around Christmas and New Year's Day, the Wednesday after the annual theater show and the months of July and August. In addition to the weekly chorus rehearsal on Wednesday evening, you are also expected to practice at home. That doesn't have to take a lot of time, just regular, brief practice sessions to keep your memory fresh and to grow your confidence in remembering the song programme. Once every season the choir performs together with the dancers a large theater show. We also do smaller performances during the year to boost our visibility and share our talent with the local community. 

 

  Ons koor / Our choir

Ons koor / Our choir

Je eerste bezoek

We begrijpen dat je eerste bezoek erg spannend kan zijn. Dat is nergens voor nodig, we bijten niet en vinden het altijd leuk om nieuwe leden te begroeten en zorgen ervoor dat je je een deel van het koor voelt. Voor het koor hoef je geen auditie te doen. In plaats daarvan doe je een korte stemtest om te kijken in welke van de vier stemgroepen je het beste past maar dit duurt maar een paar minuten. Bij een eerste bezoek worden nieuwe leden gekoppeld aan een koorlid met ervaring die je wegwijs zal maken binnen het koor en al je vragen zal beantwoorden. Iemand van het bestuur zal je helpen met de zakelijk kant van de inschrijving. Twijfel je nog of je het wel leuk gaat vinden of dat zingen in een koor wat voor jou is? Of we echt zo leuk zijn? (uiteraard!) Of de dirigent jou kan inspireren? Neem gewoon contact met ons op en wellicht kunnen we je overtuigen!
 

  Repeteren, repeteren, repeteren / Rehearse, rehearse, rehearse

Repeteren, repeteren, repeteren / Rehearse, rehearse, rehearse

Your first visit

We understand that your first visit could be a little scary. Don't worry, we don't bite and always like to greet new members and ensure that you feel like part of the chorus. You do not have to audition for the choir. Instead, you will do a short voice test with our conductor to see which of the four voice groups suits you best, but this only takes a few minutes. On a first visit, new members are linked to a choir member with experience who will show you around and answer any questions you might have. Someone from the board will help you with the business side of the registration. Are you still wondering whether you'd enjoy it, or if singing in a choir is something for you? Whether we're  nice people? (of course we are!)  or whether you can follow the conductor? Simply contact us with any questions you  might have and maybe we can convince you to come along and see for yourself!

 

 Zaantheater maart 2018 / Zaantheater March 2018

Zaantheater maart 2018 / Zaantheater March 2018

nieuwe mensen ontmoeten

Ben je net komen wonen in Amsterdam en wil je mensen leren kennen? Wil je je vriendenkring uitbreiden? Zoek je een leuke sociale hobby? Naast wekelijks repeteren worden er regelmatig andere activiteiten georganiseerd. Dat kan zijn met je eigen stemgroep of met mensen in het koor met dezelfde interesses. Denk bijvoorbeeld aan een etentje, een film pakken, een concert bezoeken of lekker stappen in het bruisende uitgaansleven van Amsterdam.
 

 

 Opnames voor McDonalds reclame /  Recordings for McDonalds commercial

Opnames voor McDonalds reclame / Recordings for McDonalds commercial

 Dineren na Dalida-dag /  Diner after Dalida-day

Dineren na Dalida-dag / Diner after Dalida-day

 Kerstshow 2017 /  Christmas show 2017

Kerstshow 2017 / Christmas show 2017

meeting new people

Have you just moved to Amsterdam and want to get to know people? Do you want to extend your circle of friends? Are you looking for a fun social hobby? In addition to weekly rehearsals, other activities are regularly organized. You can do that with your own voice group or other people in the choir with the same interests. Think of a dinner, grab a movie, visit a concert or step into the vibrant nightlife of Amsterdam.